ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หัวนอนปลายตีน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หัวนอนปลายตีน

    หมายถึง หลักแหล่ง, ที่ต่ำที่สูง

    สำนวนไทย