ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หวังน้ำบ่อหน้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หวังน้ำบ่อหน้า

    หมายถึง ของที่ได้แน่นอนแล้วไม่เอา กลับไปคาดหวังกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง

    สำนวนไทย