สํานวนไทย

หมาหวงราง

หมายถึง คนที่หวงแหนสิ่งที่ตนเองกินหรือใช้ไม่ได้ แต่ไม่ยอมให้คนอื่นกินหรือใช้

หมายเหตุ หมาในรางหญ้า ก็ว่า

พจนานุกรมไทย หมาหวงราง หมายถึง:

  1. (สำ) น. คนที่หวงแหนสิ่งที่ตนเองกินหรือใช้ไม่ได้ แต่ไม่ยอมให้คนอื่นกินหรือใช้, หมาในรางหญ้า ก็ว่า.

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: หมาหวงราง หมายถึง?, สํานวนไทย หมาหวงราง หมายถึง คนที่หวงแหนสิ่งที่ตนเองกินหรือใช้ไม่ได้ แต่ไม่ยอมให้คนอื่นกินหรือใช้ หมายเหตุ หมาในรางหญ้า ก็ว่า คำนาม คน สัตว์ หมา หมวด สัตว์

 สํานวนไทยที่คล้ายกัน

งูจงอางหวงไข่ ดีดลูกคิดรางแก้ว ตีหัวหมา ด่าแม่เจ็ก สู้เหมือนหมาจนตรอก หนอนหนังสือ หมาจนตรอก หมาบ้าพาลกระแชง หมาหยอกไก่ หมาหัวเน่า หมาหางด้วน หมาเห่าใบตองแห้ง หมาในรางหญ้า

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "หมาหวงราง"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"