สํานวนไทย

หมาหยอกไก่

หมายถึง เรียกอาการที่ชายหยอกล้อหญิงในทำนองชู้สาวเป็นทีเล่นทีจริง

Posted on by Admin

หมายถึง ใช้เรียกอาการที่ผู้ชายหยอกล้อเกี้ยวผู้หญิงแบบทีเล่นทีจริง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย หมาหยอกไก่ หมายถึง:

  1. (สํา) น. เรียกอาการที่ชายหยอกล้อหญิงในทำนองชู้สาวเป็นทีเล่นทีจริง.

ภาพประกอบ

  • หมาหยอกไก่
  • หมาหยอกไก่

สํานวนไทยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"