ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หมาหยอกไก่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หมาหยอกไก่

    หมายถึง เรียกอาการที่ชายหยอกล้อหญิงในทำนองชู้สาวเป็นทีเล่นทีจริง.

    สำนวนไทย