ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "วัวแก่กินหญ้าอ่อน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    วัวแก่กินหญ้าอ่อน

    หมายถึง ชายแก่ได้หญิงสาวเป็นภรรยา

    สำนวนไทย