สํานวนไทย

วัวสันหลังหวะ

หมายถึง คนที่ทำผิดแล้วคอยระแวงกลัวผู้อื่นจะรู้

หมายเหตุ วัวสันหลังขาด ก็ว่า

พจนานุกรมไทย วัวสันหลังหวะ หมายถึง:

  1. น. คนที่มีความผิดติดตัวทําให้คอยหวาดระแวง, วัวสันหลังขาด ก็ว่า.

 หมายเหตุ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • สำนวนไทย: วัวสันหลังหวะ หมายถึง?, สํานวนไทย วัวสันหลังหวะ หมายถึง คนที่ทำผิดแล้วคอยระแวงกลัวผู้อื่นจะรู้ หมายเหตุ วัวสันหลังขาด ก็ว่า คำนาม คน

 สํานวนไทยที่คล้ายกัน

วัดรอยตีน วัวพันหลัก วัวสันหลังขาด วัวแก่กินหญ้าอ่อน วางเพลิง ว่านอนสอนง่าย ว่าวติดลม ว่าสาดเสียเทเสีย ว่าเป็นฉาก ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "วัวสันหลังหวะ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"