ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ลับลมคมใน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ลับลมคมใน

    หมายถึง ความลับ, สิ่งที่เปิดเผยไม่ได้อยู่ภายใน, สิ่งที่ปกปิดเอาไว้

    สำนวนไทย