ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ย้อมแมวขาย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ย้อมแมวขาย

    หมายถึง ตกแต่งคนหรือของที่ไม่ดีโดยมีเจตนาจะหลอกลวงให้ผู้อื่นเชื่อว่าดี.

    สำนวนไทย