ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ยุแยงตะแคงรั่ว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ยุแยงตะแคงรั่ว

    หมายถึง ยุให้ทั้ง ๒ ฝ่ายแตกกัน.

    สำนวนไทย