ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "พอฟัดพอเหวี่ยง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พอฟัดพอเหวี่ยง

    หมายถึง พอสู้กันได้

    สำนวนไทย

สำนวนไทย ที่คล้ายกับ "พอฟัดพอเหวี่ยง"   ได้แก่

สำนวนไทยหมายถึง
สู้เหมือนหมาจนตรอกฮึดสู้เพราะไม่มีทางหนี เช่น พอจนมุมเข้า เขาก็สู้เหมือนหมาจนตรอก.
หมอนกระแตไม่มีทางสู้
หัวชนกำแพงสู้ไม่ยอมถอย
สู้ยิบตาสู้จนถึงที่สุด, สู้ไม่ถอย, เช่น เขาสู้ยิบตาแม้ว่าจะสะบักสะบอมเพียงใดก็ไม่ยอมแพ้. (กร่อนมาจากสำนวนเกี่ยวกับการตีไก่ซึ่งถูกตีจนต้องเย็บตาว่า สู้จนเย็บตา).
เพชรตัดเพชรคนเก่งต่อเก่งมาสู้กัน.
ต้อนหมูเข้าเล้าบังคับขู่เข็ญคนไม่มีทางสู้
ปิดประตูตีแมวรังแกคนไม่มีทางสู้และไม่มีทางหนีรอดไปได้.
ปากว่ามือถึงพอพูดก็ทําเลย.
หมาจนตรอกคนที่ฮึดสู้อย่างสุดชีวิตเพราะไม่มีทางเลือก ในสำนวนว่า สู้เหมือนหมาจนตรอก.
ขนมพอสมกับน้ำยาใช้ในการเปรียบเทียบของทั้งสองสิ่งนั้นมีมูลค่า, ความดีความร้าย, ความสามารถ นั้นพอ ๆ กัน ไม่ด้อยไปกว่ากัน