ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "พลิกกระเป๋า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พลิกกระเป๋า

    หมายถึง เสียจนหมดตัวเพราะผิดจากที่คาดหมายไว้ (ใช้แก่การพนัน).

    สำนวนไทย