ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "พลัดที่นาคาที่อยู่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พลัดที่นาคาที่อยู่

    หมายถึง พลัดพรากจากถิ่นฐานเดิม, ระหกระเหิน.

    สำนวนไทย