ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "พระเตมีย์ใบ้"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พระเตมีย์ใบ้

    หมายถึง นิ่งเฉย วางเฉย

    สำนวนไทย