ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "พระยาเทครัว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พระยาเทครัว

    หมายถึง ชายที่ได้หญิงเป็นภรรยาทั้งแม่ทั้งลูกหรือทั้งพี่ทั้งน้อง.

    สำนวนไทย