ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "พกหิน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พกหิน

    หมายถึง ใจหนักแน่น, ใช้เข้าคู่กับคำ พกนุ่น ในสำนวนว่า พกหินดีกว่าพกนุ่น.

    สำนวนไทย