ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "พกนุ่น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พกนุ่น

    หมายถึง ใจเบา, ใช้เข้าคู่กับคำ พกหิน ในสำนวนว่า พกหินดีกว่าพกนุ่น.

    สำนวนไทย