ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ฝากผีฝากไข้"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฝากผีฝากไข้

    หมายถึง ขอยึดเป็นที่พึ่งจนวันตาย.

    สำนวนไทย