ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ผู้ชายพายเรือ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ผู้ชายพายเรือ

    หมายถึง ผู้ชายทั่วไป เช่น ผู้ชายพายเรืออยู่เต็มไป. (ขุนช้างขุนแผน), ผู้ชายรายเรือ ก็ว่า เช่น ดิฉันเป็นผู้หญิงสาว ไม่เหมือนผู้ชายรายเรือ. (มิตรสภา).

    สำนวนไทย