ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "บานปลาย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บานปลาย

    หมายถึง ขยายออกไปมากกว่าที่ตั้งใจไว้เดิม, ขยายเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตออกไป; ใช้เงินเกินกว่าที่ประมาณหรือกําหนดไว้.

    สำนวนไทย