ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ทิ้งทวน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ทิ้งทวน

    หมายถึง ทําอย่างไว้ฝีมือ, ทําจนสุดความสามารถ, ไม่ทําอีกต่อไป; ปล่อยฝีมือฝีปากเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเลิกไป; ฉวยโอกาสทําเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหมดอํานาจ.

    สำนวนไทย