ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ถอดเขี้ยวถอดเล็บ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ถอดเขี้ยวถอดเล็บ

    หมายถึง ละพยศ, ละความเก่งกาจ, เลิกแสดงฤทธิ์แสดงอำนาจอีกต่อไปลดความอันตรายความทะเยอทะยานลง

    สำนวนไทย