ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ตัวใครตัวมัน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตัวใครตัวมัน

    หมายถึง ต่างคนต่างเอาตัวรอด

    สำนวนไทย