ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ตัดเชือก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตัดเชือก

    หมายถึง ตัดความสัมพันธ์ ไม่ยอมให้ความช่วยเหลืออีกต่อไป

    สำนวนไทย