ตัดเชือก

สำนวนไทย

หมายถึงตัดความสัมพันธ์ ไม่ยอมให้ความช่วยเหลืออีกต่อไป

1