ตบหัวลูบหลัง

สำนวนไทย

หมายถึงทำหรือพูดให้กระทบกระเทือนใจในตอนแรก แล้วกลับทำหรือพูดเป็นการปลอบใจในตอนหลัง

1