ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ตบหัวลูบหลัง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตบหัวลูบหลัง

    หมายถึง ทำหรือพูดให้กระทบกระเทือนใจในตอนแรก แล้วกลับทำหรือพูดเป็นการปลอบใจในตอนหลัง

    สำนวนไทย