ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

    หมายถึง ความซื่อสัตย์ทำให้คนเชื่อใจ มีคนนับถือ ไม่มีวันอดตาย มีคนคอยช่วยเหลือ แต่หากมีนิสัยคดโกง เมื่อถูกจับได้ย่อมไม่มีใครอยากช่วยเหลือหรือเกี่ยวข้องด้วย

    สำนวนไทย