ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ช้างสารชนกัน หญ้าแพรกก็แหลกลาญ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ช้างสารชนกัน หญ้าแพรกก็แหลกลาญ

    หมายถึง คนใหญ่คนโตขัดแย้งมีปัญหากัน หรือผู้นำของแต่ละฝ่ายนั้นมีปัญหาทะเลาะกัน แต่ส่งผลให้ผู้น้อยหรือประชาชน ลูกน้องนั้นได้รับผลกระทบไปตาม ๆ กัน

    สำนวนไทย