ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "จับแพะชนแกะ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    จับแพะชนแกะ

    หมายถึง การทำการแก้ปัญหาเรื่องราวหนึ่งโดยเร่งด่วนเพื่อให้เหตุการณ์นั้นสามารถผ่านไปได้ก่อน โดยการแก้ปัญหานั้นจะเป็นลักษณะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนไม่มีความสมบูรณ์นัก

    สำนวนไทย