ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "คลุมถุงชน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คลุมถุงชน

    หมายถึง ลักษณะที่ทั้ง 2 ฝ่ายมาเผชิญกันทั้งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักกันมาก่อน มักใช้แก่ประเพณีแต่งงานสมัยก่อนที่พ่อแม่เป็นผู้จัดการให้โดยที่เจ้าตัวไม่เคยรู้จักหรือรักกันมาก่อนเหมือนแกมบังคับให้โดนจับคู่กัน

    สำนวนไทย