ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ข่มเหงคะเนงร้าย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ข่มเหงคะเนงร้าย

    หมายถึง รังแกเบียดเบียน

    สำนวนไทย

สำนวนไทย ที่คล้ายกับ "ข่มเหงคะเนงร้าย"   ได้แก่

สำนวนไทยหมายถึง
ตีหัวหมา ด่าแม่เจ็กทำเก่ง, รังแกคนที่ไม่มีทางสู้, รังแกคนที่อ่อนแอกว่า, ทำร้ายคนที่ด้อยกว่า, ถูกรังแกเอาเปรียบจากคนที่เหนือกว่า
ปิดประตูตีแมวรังแกคนไม่มีทางสู้และไม่มีทางหนีรอดไปได้.
ชาติเสือจับเนื้อกินเองคนที่เชื่อมั่นและถือศักดิ์ศรีของตน แม้จะลำบากยากแค้นก็ไม่ยอมรบกวนและเบียดเบียนใคร หรือการทำมาหากินด้วยความอุตสาหะไม่เบียดเบียนผู้อื่น