ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ขมิ้นกับปูน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขมิ้นกับปูน

    หมายถึง ชอบวิวาทกันอยู่เสมอเมื่ออยู่ใกล้กัน ไม่ถูกกัน

    สำนวนไทย