ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ก่อกรรมทำเข็ญ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ก่อกรรมทำเข็ญ

    หมายถึง ก่อความเดือดร้อนร่ำไป

    สำนวนไทย