ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กินลมกินแล้ง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กินลมกินแล้ง

    หมายถึง ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย

    สำนวนไทย