ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กินน้ำใต้ศอก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กินน้ำใต้ศอก

    หมายถึง จําต้องยอมเป็นรองเขา ไม่เทียมหน้าเทียมตาเท่า (มักหมายถึงเมียน้อยที่ต้องยอมลงให้แก่เมียหลวง)

    สำนวนไทย