ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "That’s the bottom line. Nobody gets hurt."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    That’s the bottom line. Nobody gets hurt.

    แปลว่า นั่นแหล่ะที่สำคัญที่สุด ไม่มีใครบาดเจ็บ

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale