ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Fool oneself"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Fool oneself

    แปลว่า หลอกตัวเอง

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale