ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

water vold

แปลว่าโพรงน้ำ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • water vold แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย water vold คำศัพท์ภาษาอังกฤษ water vold แปลว่า โพรงน้ำ

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "water vold"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"