ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

โพรงน้ำ

ภาษาอังกฤษ water void

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ water vold

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • โพรงน้ำ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย โพรงน้ำ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โพรงน้ำ แปลว่า water void
  • โพรงน้ำ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย โพรงน้ำ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โพรงน้ำ แปลว่า water vold

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "โพรงน้ำ"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"