ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "valve rocker shaft"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    valve rocker shaft

    แปลว่า เพลากดกระเดื่องลิ้นเครื่องยนต์

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale