ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "U-drain"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    U-drain

    แปลว่า รางระบายน้ำรูปตัวยู

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "U-drain"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
troughร่องตัวยู [โยธา]; รางน้ำ [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; ร่องท้องน้ำ [อุทกศาสตร์]
house slant(ท่อระบายน้ำ) คำที่ใช้กับข้อต่อหรือหัวต่อรูปตัว t หรือตัว y ท่อระบายสิ่งโสโครกหรืออุจจาระจากบ้าน