ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

sleeve

แปลว่าปลอก [ไฟฟ้ากำลัง]; ข้อต่อ, ปลอกท่อ [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; ช่องผ่าน [การปรับอากาศ]; ท่อฝังในคอนกรีต [โยธา]

EN-TH Dictionary sleeve แปลว่า:

  1. (n) ปลอกหุ้ม, กระบอกสวม, ปลอก, ซอง

  2. (n) แขนเสื้อ

  3. (vt) ใส่แขนเสื้อ

 ภาพประกอบ

  • sleeve แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย sleeve คำศัพท์ภาษาอังกฤษ sleeve แปลว่า ปลอก [ไฟฟ้ากำลัง]; ข้อต่อ, ปลอกท่อ [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; ช่องผ่าน [การปรับอากาศ]; ท่อฝังในคอนกรีต [โยธา]

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

armature sleeve scare head severy Sheraton side valve sleeve joint sleeve nut sleeve valve soil star connection Strength: threaded sleeve

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "sleeve"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"