ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

ปลอก [ไฟฟ้ากำลัง]; ข้อต่อ, ปลอกท่อ [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; ช่องผ่าน [การปรับอากาศ]; ท่อฝังในคอนกรีต [โยธา]

ภาษาอังกฤษ sleeve

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ปลอก [ไฟฟ้ากำลัง]; ข้อต่อ, ปลอกท่อ [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; ช่องผ่าน [การปรับอากาศ]; ท่อฝังในคอนกรีต [โยธา] ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ปลอก [ไฟฟ้ากำลัง]; ข้อต่อ, ปลอกท่อ [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; ช่องผ่าน [การปรับอากาศ]; ท่อฝังในคอนกรีต [โยธา] คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ปลอก [ไฟฟ้ากำลัง]; ข้อต่อ, ปลอกท่อ [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; ช่องผ่าน [การปรับอากาศ]; ท่อฝังในคอนกรีต [โยธา] แปลว่า sleeve

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปลอก [ไฟฟ้ากำลัง]; ข้อต่อ, ปลอกท่อ [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; ช่องผ่าน [การปรับอากาศ]; ท่อฝังในคอนกรีต [โยธา]"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"