ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

right-angled triangle

แปลว่าสามเหลี่ยมเป็นรูปมุมฉาก

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary right-angled triangle แปลว่า:

  1. (n) รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

 ภาพประกอบ

  • right-angled triangle แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย right-angled triangle คำศัพท์ภาษาอังกฤษ right-angled triangle แปลว่า สามเหลี่ยมเป็นรูปมุมฉาก

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "right-angled triangle"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"