ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

สามเหลี่ยมเป็นรูปมุมฉาก

ภาษาอังกฤษ right-angled triangle

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • สามเหลี่ยมเป็นรูปมุมฉาก ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย สามเหลี่ยมเป็นรูปมุมฉาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สามเหลี่ยมเป็นรูปมุมฉาก แปลว่า right-angled triangle

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สามเหลี่ยมเป็นรูปมุมฉาก"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"