ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "raceway"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    raceway

    แปลว่า กล่องหรือรางครอบสายไฟที่ใช้สำหรับการเดินสายไฟภายในบ้าน เพื่อป้องกันสายได้รับการกระทบกระแทก

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale