ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "pipe thread"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    pipe thread

    แปลว่า เส้นเกลียวท่อน้ำ เป็นเส้นเกลียวรูปอักษร v กัดด้วยเครื่องกัดเกลียว 3/4 นิ้วต่อฟุต เป็นสิ่งกำหนดได้ว่าจะต่อหัวท่อได้แน่น แข็งแรงดีที่สุด

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale