ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "pipe-fitter"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    pipe-fitter

    แปลว่า พนักงาน หรือคนรับจ้างต่อท่อประปา

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale