ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

paint thinner

แปลว่าน้ำมันผสมสีให้ใส ใช้น้ำมันสนหรือปิโทรเลี่ยม, แต่มักจะใช้ Petroleum spirit เป็นส่วนมาก เนื่องจากราคาประหยัดกว่าน้ำมันสน

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • paint thinner แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย paint thinner คำศัพท์ภาษาอังกฤษ paint thinner แปลว่า น้ำมันผสมสีให้ใส ใช้น้ำมันสนหรือปิโทรเลี่ยม, แต่มักจะใช้ Petroleum spirit เป็นส่วนมาก เนื่องจากราคาประหยัดกว่าน้ำมันสน

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "paint thinner"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"