ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

ภาษาไทย

น้ำมันผสมสีให้ใส ใช้น้ำมันสนหรือปิโทรเลี่ยม, แต่มักจะใช้ Petroleum spirit เป็นส่วนมาก เนื่องจากราคาประหยัดกว่าน้ำมันสน

ภาษาอังกฤษ paint thinner

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • น้ำมันผสมสีให้ใส ใช้น้ำมันสนหรือปิโทรเลี่ยม, แต่มักจะใช้ Petroleum spirit เป็นส่วนมาก เนื่องจากราคาประหยัดกว่าน้ำมันสน ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย น้ำมันผสมสีให้ใส ใช้น้ำมันสนหรือปิโทรเลี่ยม, แต่มักจะใช้ Petroleum spirit เป็นส่วนมาก เนื่องจากราคาประหยัดกว่าน้ำมันสน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ น้ำมันผสมสีให้ใส ใช้น้ำมันสนหรือปิโทรเลี่ยม, แต่มักจะใช้ Petroleum spirit เป็นส่วนมาก เนื่องจากราคาประหยัดกว่าน้ำมันสน แปลว่า paint thinner

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "น้ำมันผสมสีให้ใส ใช้น้ำมันสนหรือปิโทรเลี่ยม, แต่มักจะใช้ Petroleum spirit เป็นส่วนมาก เนื่องจากราคาประหยัดกว่าน้ำมันสน"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"