ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "kaolin"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    kaolin

    แปลว่า ดินขาวสำหรับทำเครื่องถ้วยชาม

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "kaolin"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
kaoline, kaoliniteดินขาวสำหรับทำอิฐเผา และเครื่องถ้วยชาม
china blay(เครื่องปั้น) ดินขาวบริสุทธิ์ เป็นผงละเอียด ใช้ทำถ้วยชาม
buffetตู้กับข้าวในครัว ใช้ในสมัยโกธิคและสมัยเรเนซองส์ เป็นตู้สูง 2 ตอน ตอนบนใช้เป็นที่เก็บถ้วยชาม จะทำโปร่งหรือทึบก็ได้ ตอนล่างเป็นลิ้นชัก และบานปิดเปิดทึบ ใช้เก็บช้อนส้อมผ้าเช็ดมือและเครื่องใช้อื่นๆ