ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "face lathe"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    face lathe

    แปลว่า (เครื่องจักร) เครื่องกลึงหน้าราบ หรือกลึงปาดหน้า สำหรับใช้กลึงผิวหน้ากว้างของวัตถุ

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale